Projekt Unijny

Tytuł projektu: Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych systemu predykującego zapotrzebowanie na produkty Fitfood oraz wspomagającego zarządzanie logistyką w oparciu o wybrane techniki sztucznej inteligencji

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0963/19-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 782 024,12 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 4 216 798,71 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

W ramach realizacji projektu zapraszamy do udziału w
naborze:
„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych systemu
predykującego zapotrzebowanie na produkty Fitfood oraz
wspomagającego zarządzanie logistyką w oparciu o wybrane
techniki sztucznej inteligencji”.

Termin składania ofert: 08.06.2020

Pożądany termin rozpoczęcia prac: 22.06.2020

Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 30 miesięcy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie prac badawczych:

  • Przygotowywanie i obróbka danych służących eksperymentom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dotyczących przewidywania sprzedaży oraz optymalizacji logistyki i dystrybucji dóbr szybko zbywalnych;
  • Wykonywanie prac badawczych z zakresu uczenia maszynowego – przygotowywanie modeli, trenowanie modeli na danych, wyjaśnianie wyników eksperymentów;
  • Przygotowywanie i trenowanie modeli uczenia maszynowego, objaśnianie wyników eksperymentów;
  • Wsparcie implementacji i integracji opracowanych modeli ze środowiskami Zamawiającego oraz wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu wdrożeń prototypowych;
  • Analiza wiedzy dziedzinowej, umożliwiająca przygotowywanie rekomendacji dla Zamawiającego, mających na celu optymalizację procesu gromadzenia i przetwarzania danych oraz osiągnięcie zakładanych celów projektowych.

Newsletter

Zostałem/am poinformowany/a, że...

FE
rp
ncbir
ue
Pusty koszyk
0